Digg  Sphinn  del.icio.us  Facebook  Mixx  Google  BlinkList  Furl  Live  Ma.gnolia  Netvouz  NewsVine  Pownce  Propeller  Reddit  Simpy  Slashdot  Spurl  StumbleUpon  TailRank  Technorati  TwitThis  YahooMyWeb
 

http://www.2012.huu.cz/

http://www.2012.huu.cz/

 

Ako to vlastne s NIBIRU je ??

Nibiru je planéta alebo nezapálená, prípadne zhasnutá hviezda, ktorá obieha
okolo Slnka po eliptickej dráhe s veľkou excentricitou. Uhol ktorý zviera
jej dráha s rovinou ekliptiky je približne 17 stupňov. Tento uhol by mal
byť približne zhodný s uhlom, ktorý zviera rovina dráhy Pluta s ekliptikou.
Je to napísané v Enuma Eliš, kde je Pluto premenované po strete s Nibiru na
US.M I- ten kto ukazuje cestu. Uhol okolo 18 stupňov zviera aj veľká časť
rovín dráh komét s rovinou ekliptiky.

V Enuma Eliš sa ďalej píše, že Nibiru sa vracia na bojisko, čím sa mieni
miesto zrážky s Tiamat- planétou, ktorá obiehala okolo Slnka po dráhe niekde
medzi Jupiterom a Marsom. Po prechode cez rovinu ekliptiky /vzdialenosť
2-2,66AU od Slnka/ prechádza Nibiru po oblúkovej dráhe ponad dráhy Marsu a
Zeme smerom k Venuši. Tu vo vzdialenosti okolo 30 miliónov km nad Venušou a
asi 114 miliónov km od Slnka má Nibiru perihélium.

Ak sa urobí model tejto vzájomnej polohy vidieť, že Nibiru prechádza z
miesta bitky /2-2,66AU od Slnka, je to aj podľa Bodeovho diagramu pre
vzdialenosti planét od Slnka a aj podľa Enuma Eliš/ približne 15 miliónov
km ponad dráhu Marsu a ďalej prechádza ponad obežnú dráhu Zeme asi v 20
miliónov km vzdialenosti. Od Zeme pokračuje k Venuši, kde vo vzdialenosti
asi 30 miliónov km nad ňou má Nibiru perihélium. Z tohto miesta sa po druhej
polovici symetrickej dráhy vracia späť smerom k Zem (viď obrázok).

Vzdialenosť dráhy Nibiru od Jupitera je približne 50 miliónov km, od
Saturnovej dráhy okolo 200 miliónov km, 400 miliónov km od dráhy Uránu. Keď
X prechádza ponad orbity planét tak aj planéty vplyvom gravitačnej sily od
X konajú proti pohyb a tým vzájomné vzdialenosti sa môžu zmenšiť ešte
približne o tretinu. Hoci sú vzdialenosti medzi vonkajšími planétami a
Nibiru väčšie /ako medzi Nibiru a dráhami vnútorných planét/, vzájomná
relatívna rýchlosť je tu podstatne nižšia, a teda aj aj vzájomný pobyt v
susedstve je dlhší. Výsledkom týchto faktov je veľmi veľký vplyv Nibiru na
všetky planéty v našej slnečnej sústave. Nie každý návrat Nibiru do vnútra
slnečnej sústavy, obzvlášť to platí pre vonkajšie planéty, je pre planéty a
ich satelity kritický. Pre Zem je nebezpečný -spôsobujúci kataklyzmy
/globálne potopy.../ pravdepodobne každý druhý, alebo tretí /dva zo
šesť.../ návratov Nibiru. Len vtedy sú Zem a Nibiru dostatočne blízko dlhšiu
dobu.

Fakt, že Nibiru ovplyvňuje každú planétu v našej slnečnej sústave sa
nachádza v mnohých legendách a mýtoch rôznych národov sveta. Podľa nich
paralelne s kataklyzmami na Zemi bol ešte viac postihnutý Mars /totálne
zničená atmosféra, stiahnutý vodný obal, zničený život na planéte/, dokonca
zo Zeme nastala viditeľná zmena farby planéty. Venuša pri podobnom strete
tiež výrazne zmenila farbu a dokonca na určitú dobu bola viditelná s
kometickým chvostom.

Nibiru pôsobí na planéty ale nielen svojou gravitačnou silou, je tu aj
gravitačná sila jeho satelitov - mesiacov, ktoré pri vhodnej vzájomnej
konštelácii sa môžu priblížiť k Zemi /inej planéte/ na vzdialenosť niekoľko
miliónov km. Nibiru má aj prstenec podobný prstencom Saturnu, alebo
Jupitera či Uránu - podľa Enuma Eliš. Satelity Nibiru obiehajú okolo neho
vo vzdialenosti maximálne do 30 miliónov km.

Nemôže to byť viac, lebo v perihéliu by boli prevzaté gravitačnou silou
Slnka. Pás a menšie satelity by sa v príliš malej vzdialenosti od Slnka
vyparili.

Čo sa deje s prstencom a satelitmi Nibiru v perihéliu. Podobne ako u komét,
voda a iné zamrznuté látky sa topia a odparujú a spolu s malými kúskami
hmoty sú vypudzované /tlakom slnečného vetra, rýchlymi časticami,
fotónmi...uvolnenými zo Slnka/ od Nibiru. Vytvárajú kometický chvost a
opúšťaju gravitačnú sféru Nibiru.

Keď je priemerná kométa v svojom perihéliu, voda, plyny, častice a kúsky jej
hmoty sa uvoľňujú rýchlosťou desiatok ton za sekundu. Nibiru má prstenec a
z tohto prstenca a z atmosféry a satelitov sa môže uvoľňovať v perihéliu
milióny krát viac hmoty ako z priemernej kométy. Keď Zem prechádza cez
takýto chvost je tu dážď a meteoritický dážď. Keďže prstenec a satelity sú
v prevažnej miere z vody /asi 80percent hmotnosti/, takýto dážď z vesmíru na
Zemi môže byť zdrojom prírastku vody v oceánoch. Úroveň morskej hladiny sa
zdvihla po potopách vždy približne o 50 až 100 metrov. Sú vedecké dôkazy a
aj podmorské terasy ktoré tomu nasvedčujú.

Čo môže spôsobiť Nibiru a jeho súpútnici, keď sú príliš blízko Zeme.

Je to zmena orbitálnej rýchlosti Zeme, jej smeru a tvaru dráhy - iná
excentricita, sklon a zvlnenie dráhy.

Ako dôsledok to má zmenu dĺžky roku, zmenu polohy zemepisných pólov,
magnetických pólov. V ľudskej histórii sú zaznamenané roky

S dĺžkou 260, 360, 365 dní. Zem sa nakláňa a kolíše, keď Nibiru je príliš
blízko, dokonca sa môže pretočiť Zem, takže póly sa vymenia. Tam kde bol
severný je južný a opačne. Slnko namiesto na východe vychádza na
západe...Takéto zmeny sú zaznamenané v egyptskej histórii dva krát.

Ale nielen dĺžka roku ale aj dĺžka dňa sa zmenila pôsobením Nibiru a jeho
satelitov.

Ako ovplyvňuje Nibiru vodný obal Zeme, obzvlášť oceány. Keď je Nibiru v
oblasti perihélia, príliš blízko ku Zemi okolo 15 až 35 miliónov km od nej,
tak pôsobí tu gravitačná sila od Nibiru a jeho satelitov približne 35 dní z
jedného smeru. Slapové sily od nášho Mesiaca pôsobia len asi 5 hodín zo
smeru +-45 stupňov. Keď čítame Genezis, počas potopy bol dážď trvajúci 40
dní, potom 150 dní voda prevyšovala najvyššie končiare hôr /viac ako 5000m
vysoký Ararat/. Až po 150dňoch voda začala ustupovať/.

Normálny príliv spôsobený gravitačnými-slapovými silami od Mesiaca môže byť
do 20 metrov. Pre veľkosť gravitačného /slapového/ pôsobenia Nibiru na Zem
vychádza:

Nibiru pôsobí zo vzdialenosti 40 až 75 krát väčšej ako Mesiac,150 krát dlhší
čas /na určitú oblasť povrchu Zeme-+-45 stupňov zdanlivo na oblohe/ a vplyv
je 250 krát väčší-5000 metrový príliv./Slapové sily~1/L3,kde L je
vzdialenosť Nibiru od Zeme/

Pomocou týchto údajov vypočítaná hmotnosť Nibiru je približne 25 násobkom
hmotnosťi Jupitera.

Prečo sú nepresné výpočty dráh od Sitchina a aj iných autorov? Všetci totiž
kladú perihélium Nibiru do oblasti pásu asteroidov a malých planétok. Keby
tomu tak bolo, Nibiru by mala pri najvhodnejšej konštelácii minimálnu
vzdialenosť od Zeme viac ako 100mil. km, čo je skoro vzdialenosť Zem -
Slnko. Sklon jej dráhy voči ekliptike by bol okolo 17 stupňov - maximálne
30 stupňov. Z takej vzdialenosti by gravitačná sila od Nibiru aj pri
hmotnosti okolo 1/40 hmotnosti Slnka bola oveľa menšia ako grav. pôsobenie
Mesiaca na Zem a aj pri viac dňovom pôsobení na určitú oblasť povrchu Zeme
by účinky nemohli byť také katastrofálne.

V egyptských mýtoch ale aj v historických záznamoch je zmienený aj ďalší
dôležitý fakt. Hovorí sa v nich, že počas celej egyptskej histórie ( vrátane
vlády bohov a polobohov) Slnko dvakrát vychádzalo na východe a dvakrát na
západe. Ako to bolo možné?

Keď X bola v perihéliu tak, pôsobením svojej gravitačnej a
elektromagnetickej sily pretočila Zem. Južná pologuľa sa ocitla tam kde
bola severná a vice versa. Po prvom pretočení ale mohlo nasledovať druhé.
Prečo? Planéta X prešla najprv z pozície pod ekliptikou po oblúku nad ňu a
spôsobila prvé pretočenie. Z polohy nad ekliptikou sa ale opäť presunula
pod ekliptiku a spôsobila druhé pretočenie. Toto všetko sa udialo z pohľadu
zo Zeme v znamení Raka. Len znamenie Raka je v Denderskom zverokruhu
presunuté z pod ekliptiky nad ňu, hoci normálne by tomu nemalo tak byť. Rak
chodí aj spätne (symbol opačného chodu, pretočenia), čo tiež podporuje
teóriu pretočenia. Pod znamením Raka je prekopŕcajúca sa postavička, ktorá
je tiež dostatočne symbolická. Tieto skutočnosti korešpondujú s babylonskými
mýtami a aj s knihou Jóba, kde podľa citácie sa planéta rozjasní v znamení
Raka.

Pri priblížení X k Zemi môže dôjsť teda k dvojitému pretočeniu Zeme, ale ak
sa Zem nachádza ďalej od X pri priblížení X k Slnku, tak dochádza len k
jednému pretočeniu, prípadne len k rozkývaniu Zeme...PREVZATÉ: http://mujweb.atlas.cz/veda/dendera/
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one